Økonomisk trængt?

Hvad er et fritidspas?

Et fritidspas er et gavekort fra Aarhus kommune på 1.000 til at betale kontingent i en forening, hvor dit barn gerne vil være medlem. Med et fritidspas kan børn og unge fra økonomiske trængte familier få lige mulighed for at deltage aktivt i foreningslivet. Husk at bruge fritidspasset ved tilmelding til svømning, fodbold, tegning, sang og musik, spejder, karate, eller noget helt andet. 


Tilbuddet gælder dog ikke private fritidsudbydere som Fitness.dk og visse danse- og rideskoler. Hvis du har modtaget fritidspas til ét eller flere af dine børn, men har andre børn i alderen 3-17 år, så kontakt Sport & Fritid for at få udstedt nye fritidspas. Har du spørgsmål til fritidspasset kan du skrive til Sport & Fritid på fritidspas@mkb.aarhus.dk eller kontakte dem på telefon 89 40 48 26.

Hvem kan få et fritidspas?

For at få et fritidspas må husstandens samlede indtægter ikke overstige 192.714 kr. om året. Det svarer til 90% økonomisk friplads i et pasnings- eller fritidstilbud. Som tommelfingerregel er fritidspasordningen primært til enlige forsørgere. De præcise rammer for tildeling af fritidspas kan ses på: https://aarhus.dk/borger/kultur-natur-og-idraet/foreninger-og-fritidsliv/fritidspas/

Hvordan bruger jeg mit fritidspas i AGF Håndbold?

Du skal betale kontingent som alle andre. (så er man registreret som medlem af AGF Håndbold)

Dernæst har du modtaget et ”Fritidspas”. Det er et fysisk brev med et specifikt pasnummer.

Der skal tilsende en mail til vores revisor agf@nmejendom.dk en mail indeholdende følgende:


  • Fritidspas (Pasnummer kan være godt nok)
  • Hvilken sportsgren deltageren er tilmeldt
  • Hvilket hold deltageren er tilmeldt i den pågældende sportsgren
  • Hvad deltageren har betalt i kontingent.

 

Når vi har modtaget denne mail, så tilbagefører vi kontingentet og sørger for at få refunderet pengene fra kommunen.

Hvad er AGF Care?

AGF Care er muligheden for økonomisk støtte til at alle vores ungdomsspiller skal kunne deltage i AGF håndbold på lige fod med dine holdkammerater.

Sammen med AGF har nogle af vores fantastiske sponsorer har valgt at indgå i AGF Care, fordi vi syntes at alle skal have mulighed for at føle glæden ved at gå til håndbold i Danmarks måske bedste klub når det gælder sammenhold.


Vi sørger naturligvis for at din AGF Care ansøgning bliver behandlet med største diskretion, dine holdkammerater vil derfor ikke vide at du modtager hjælp fra AGF Care.

Du kan søge hjælp til disse ting:


  • Spillerdragt
  • Bold
  • Økonomi til at deltage i et stævne

Kan du søge tilskud fra AGF Care puljen?

For at søge skal du have modtaget et fripas fra Aarhus kommune.


Alle der modtager et fripas kan søge om at få en del af AGF Care puljen, vi giver tilskud efter ”først til mølle” princippet, hvis der er flere der søger samtidig vil puljen blive fordelt over alle ansøgere – derfor kan du risikere at få hjælp fra AGF Care, men ikke det fulde beløb, men du kan også være heldig at du sammen med dit fripas, kan spille en hel sæson gratis.


Kontakt vores kasser på:

Kasserer@agfhaandbold.dk


For at søge om AGF Care, vi skal bruge følgende oplysninger:

Spillerens fulde navn 

Spillerens hold 

Info om hvad der søges hjælp til 

Kontaktoplysninger på en forældre

Vil du sponsorere AGF Care?

Vores sponsorudvalg arbejder konstant på at finde nye sponsorer, både til selve klubben, men også til AGF Care. Vores sponsorer er alle med til at holde AGF Håndbold kørende, AGF håndbold er en af Danmarks største håndboldklubber og vi tæller mere end 450 spillere i hele klubben. Vil du høre mere om at være sponsor i AGF Håndbold?


Kontakt:

sponsorudvalg@agfhaandbold.dk