Forældre i AGF Håndbold

AGF Håndbold

Forældre i AGF Håndbold - Sudare pro communi causa

AGF skal være et godt sted at være for alle! 
I ungdomsrækkerne er det vigtigt at du bidrager med en positiv og rigtig forældreopbakning.

Hvad ser vi som den rigtige forældreopbakning i AGF?

- Vær positiv med fokus på det som lykkes, frem for resultatet.
Holdet kan udmærket have spillet en god kamp, selvom det har tabt.

- Tænk på håndbold som en holdsport og undgå kun at fremhæve enkelte spillere eller dit eget barn.

- Kom kun med positive tilråb, ellers skal du tie stille.

- Kommenter ikke modspillere eller deres trænere, ledere og forældre.
Du er som forældre i AGF med til at sikre at alle føler sig velkommen hos os.

-Kommenter ikke dommerens kendelser og giv aldrig denne skylden for et nederlag.
HUSK dommeren er der for din og dit barns skyld! Dommeren er ofte en en frivillig leder, uden dommer-uddannelse, som dømmer efter bedste evne.

- Glæd dig over, at dit barn er med på et hold i et forpligtende fællesskab.

- Lad træneren styre holdet og bak op. Hvis du vil gøre noget godt for dit barn, så vis det ved at være medlevende og positivt engageret. Er du uenig med træneren eller lederen, så diskuter det ikke i spillernes påhør.

- Det bedste, du kan komme i dit barns håndboldtaske, er din positive interesse og indstilling.

- Hjælp andre forældre med at få samme holdning.